3 comentarios en “Del SHS 0073 al SHS 0078:”

 1. Hola Joan Colom!

  Voldria fer-te un parell de preguntes:

  La disposició de les xifres que apareixen en els enunciats des sudokus, que sempre tenen un ordre geomètric estèticament bonic, és una qüestió purament estètica o té alguna raó de ser funcional? Han de ser sempre forçosament d’aquesta manera? Que sempre, cada “dibuix” de xifres, es repeteixi tres vegades? Col·locades amb un ordre determinat?

  En alguns dels últims (no sé si molts o pocs, perquè no els he fet pas tots) he vist que en aquestes formes més o menys establertes en tots els SHS, hi falten caselles per omplir. Jo pensava que és per no fer-los massa fàcils, però no sé si té alguna altra explicació. No cal doncs, que els SHS siguin de la manera tan regular com són la majoria?

  Me gusta

  1. Hola, Carme R.!

   És curiós que hagis detectat una norma de la qual només m’he apartat tres vegades (3 excepcions sobre 78 SHS publicats) i tanmateix t’hagin passat per alt altres singularitats més evidents. O potser sí que te n’has adonat però no els has concedit prou importància com per incloure-les en el comentari. En qualsevol cas has fet la pregunta en el moment oportú, perquè jo sí que tenia intenció de comentar-les i només esperava que algú aixequés la llebre:
   A- Si recuperes la 8ª entrada (24/08/2015) i et fixes en els tres SHS de l’esquerra (43, 45 i 47), veuràs que són idèntics quant a configuració (posició dels cercles ocupats), tot i tenir diferent nivell de dificultat.
   B- En la 9ª entrada (31/08/2015) passa el mateix amb els tres de l’esquerra (49, 51 i 53) i amb els tres de la dreta (50, 52 i 54).
   C- Les diagonals verticals dels nou SHS esmentats (cal mirar les solucions) tenen la mateixa composició numèrica (7-8-9-4-5-1-2-3-6), siguin o no aquestes diagonals l’eix de simetria. En realitat, això era un estratagema para atreure l’atenció dels visitants cap als SHS esmentats.
   D- Els SHS 47 i 53 tenen la mateixa solució.
   E- Quant a l’última entrada publicada (28/09/2015), un cop localitzats els eixos de simetria i repetit el valor dels cercles ocupats en els seus simètrics, veuràs que els sis SHS (73 a 78) queden amb la mateixa configuració, tot i tenir diferent nivell de dificultat.

   Pel que fa a la qüestió suscitada en el comentari, efectivament, fins la 11ª entrega (14/09/2015) tots els SHS es caracteritzen per l’ordre geomètric de què parles, però en aquesta entrada només els de l’esquerra (61, 63 i 65) el mantenen: en el 62 sembla que falti emplenar un cercle a l’esquerra, en el 64 sembla que en faltin dos, també a l’esquerra, i en el 66 sembla que sobri el 9 situat a la dreta i a baix. Després d’això, com si res hagués passat, les dues últimas entrades tornen a l’ordre habitual.
   ¿Quina norma ha inspirat 75 dels 78 SHS publicats, que anomenarem regulars?: que girant 120º qualsevol cercle ocupat al voltant del centre del hexàgon, en sentit horari o antihorari, en trobem un altre d’ocupat; pero això no té res a veure amb el grau de dificultat ni ha de ser així necessàriament, com es desprèn de les 3 excepcions enumerades, que anomenarem irregulars. De fet, hi ha molts més SHS irregulars que regulars, i sols cal buscar-los. Si fins ara m’he prodigat més amb els regulars, és bàsicament per dues raons:
   1- Sóc un frívol esteticista, i visualment m’agraden més. Pel que sembla, a tu també.
   2- Tot i que de tant en tant selecciono SHS en què la detecció de l’eix de simetria es fa feixuga, per afegir dificultat a la resolució, normalment procuro que aquesta etapa prèvia sigui breu. Ara bé: una cosa és que la constatació que una diagonal no és l’eix de simetria sigui gairebé immediata (perquè sense necessitat d’usar el el llapis ja “es veu” que un valor en posició simètrica quedaria alineat amb un altre cercle d’igual valor) i una altra de ben diferent que es noti a primer cop d’ull (perquè en posició simètrica ja hi ha un altre valor). En aquest sentit, sí que els SHS regulars tenen l’avantatge que la no obviedad dels falsos eixos ja ve donada, mentre que en els irregulars cal prendre’s la molèstia de verificar-ho. Però per satisfer tots els gustos em comprometo a incloure SHS irregulars en cada entrada, d’ara endavant. Fins i tot em comprometo a publicar unes quantes entrades compostes exclusivament per SHS irregulars, abans de Nadal.

   Me gusta

  2. Dado el interés del tema planteado y de otras curiosidades sobre las que el autor quisiera llamar la atención, la regla de cortesía de responder a cada visitante en la lengua utilizada en su comentario (catalán, en este caso) se amplía, y aquí se hará también en la otra lengua vigente en el blog (español).

   ¡Hola, Carme R.!

   Es curioso que hayas detectado una norma de la que sólo me he apartado en tres ocasiones (3 excepciones sobre 78 SHS publicados) y sin embargo te hayan pasado por alto otras singularidades más notorias. O tal vez te hayas percatado de ellas pero no les has concedido tanta importancia como para mencionarlas en el comentario. En cualquier caso has hecho la pregunta en el momento oportuno, porque yo sí tenía intención de comentarlas y sólo esperaba a que alguien levantara la liebre:
   A- Si recuperas la 8ª entrada (24/08/2015) y te fijas en los tres SHS de la izquierda (43, 45 y 47), verás que son idénticos en cuanto a configuración (posición de los círculos ocupados), pese a tener diferente nivel de dificultad.
   B- En la 9ª entrada (31/08/2015) pasa lo mismo con los tres de la izquierda (49, 51 y 53) y con los tres de la derecha (50, 52 y 54).
   C- Las diagonales verticales de los nueve SHS mencionados (hay que mirar las soluciones) tienen la misma composición numérica (7-8-9-4-5-1-2-3-6), sean o no estas diagonales el eje de simetría. En realidad, era una estratagema para atraer la atención del visitante hacia tales SHS.
   D- Los SHS 47 y 53 tienen la misma solución.
   E- En cuanto a la última entrada publicada (28/09/2015), una vez localizados los ejes de simetría y repetido el valor de los círculos ocupados en sus simétricos, verás que los seis SHS (73 a 78) quedan con la misma configuración, pese a tener distinto nivel de dificultad.

   En cuanto a la cuestión suscitada en el comentario, efectivamente, hasta la 11ª entrega (14/09/2015) todos los SHS se caracterizan por el orden geométrico del que hablas, pero en esta entrada sólo los de la izquierda (61, 63 i 65) lo mantienen: en el 62 parece que falte llenar un círculo a la izquierda, en el 64 parece que falten dos, también a la izquierda, y en el 66 parece que sobre el 9 situado abajo hacia la derecha. Después de lo cual, como si nada hubiera pasado, las dos últimas entradas retornan al orden habitual.
   ¿Qué norma ha inspirado 75 de los 78 SHS publicados, que denominaremos regulares?: que girando 120º cualquier círculo ocupado alrededor del centro del hexágono, en sentido horario o antihorario, encontramos otro también ocupado; pero ello no tiene nada que ver con el grado de dificultad ni ha de ser así necesariamente, como se desprende de las 3 excepciones enumeradas, que llamaremos irregulares. De hecho, hay más SHS irregulares que regulares, y sólo hace falta ir a por ellos. Si hasta ahora me he prodigado más con los regulares, es básicamente por dos razones:
   1- Soy un frívolo esteticista, y visualmente me gustan más. Por lo que parece, a tí también.
   2- Aunque de vez en cuando selecciono SHS en los que la detección del eje de simetría se hace penosa, para añadir dificultad a la resolución, normalmente procuro que esta etapa previa sea breve. Ahora bien: una cosa es que la constatación de que una diagonal no es el eje de simetría sea casi inmediata (porque sin necesidad de usar el lápiz ya “se vé” que un valor en posición simétrica quedaría alineado con otro círculo de igual valor) y otra muy distinta que salte a la vista (porque en posición simétrica ya hay otro valor). En este sentido, sí que los SHS regulares tienen la ventaja de que la no obviedad de los falsos ejes ya viene dada, en tanto que en los irregulares es preciso tomarse la molestia de verificarlo. Pero para satisfacer todos los gustos me comprometo a incluir en lo sucesivo algún SHS irregular en cada entrada. Incluso me comprometo a publicar unas cuantas entradas compuestas exclusivamente por SHS irregulares, antes de Navidad.

   Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s